…Gewasbescherming
agro-food sector, REACh & CLP, HSE

…Biociden
biocidenfamilie, risicoevaluatie

…Dierproductie
veehouderij, diergezondheid, diervoeding,
biotechnologie, toxicologie

…Natuurlijke (energie)bronnen
milieu, duurzame ontwikkeling


Biowetenschappen en biotechnologie: de inzet voor de komende decennia.

In de agrarische en food sector zorgen nieuwe landbouwtechnieken en de biotechnologie ervoor dat de kwaliteit van voedingsmiddelen en diervoeder verbetert, waardoor gezondheidsrisico’s afnemen.

In de sector van de gezondheidszorg zorgen genoomonderzoek en biomedische engineering al voor een veiligere en ethisch meer verantwoorde productie van een toenemend aantal geneesmiddelen.

In de industriële sector draagt de chemie bij aan de verbetering van het gebruik van industriële grondstoffen voor de energiesector en de geneesmiddelenindustrie.

Goed beheer van natuurlijke bronnen beschermt en verbetert het milieu, met name de lucht, de bodem en het water. Het onderzoek is toegespitst op de ontwikkeling van schonere producten en industriële processen, een betere afvalverwerking en duurzamere landbouwpraktijken.

Vertalingen in deze vakgebieden zijn specialistisch en vereisen vertalers die beschikken over vakkennis.

This post is also available in: Frans, Engels, Spaans, Duits